De Gezonde Stad


Een gezonder Amsterdam voor iedereen.

De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met innovatieve koplopers onder bedrijven en bewoners projecten met impact om Amsterdam gezonder en ‘fit for future’ te maken. De gezamenlijke kracht en inzet van bewoners, bedrijven en overheden is nodig om Amsterdam gezond te maken. Een gezonde stad is een toekomstbestendige, leefbare en slimme stad. Hiervoor zijn praktische en toepasbare oplossingen nodig.
(Ik ben bestuurslid en “architect” van De Gezonde Stad)